Projektet

Arbetsplan & resultat: från analys till en Community of Practice

RRI Tools kommer att pågå under 3 år (2014–2016). Projektet har strukturerats kring sju arbetspaket som syftar till att stödja produktion och användning av verktygslådan för utbildning och spridning av RRI (RRI Toolkit).

Hubs phases
Specifika arbetspaket (WPs):
Tvärgående arbetspaket:

Nationella nav

RRI Tools har utformats för att engagera alla berörda intressenter i processen och för att skapa en aktiv Community of Practice i hela projektets nätverk av nationella nav, med Ciência Viva (Portugal) som europeisk nav-samordnare.


Go to others modules