Hoppa till innehåll

RRI Tools

Är du nybörjare på RRI?
Berätta mer
Vad betyder Vetenskaplig utbildning inom RRI?

Verka för innovativ

problemlösning  och

kritiskt tänkande

Väva samman sociala, ekonomiska

och etiska principer

 

Verka för engagemang, deltagende

och entrepenörstänkande

Ge medborgare befogenhet att delta i

beslutsfattande processer inom vetenskap och forskning.

Dela ansvar när samhällets

utmaningar ska lösas.

Arbeta för ett starkt

tvärvetenskapligt tillvägagångssätt

och för intressenters deltagande.

Beslutsfattare och myndigheter

Beslutsfattare kan påverka läroplan och universitetens

kursplaner: att inkludera RRI i alla delar av undervisningen

kommer att göra skillnad i arbetet för en bättre

framtid inom forskning och innovation.

Forskningssamhället

Universitet, forskningsinstitut och forskande

foretag ska öppna upp samarbetet med andra utbildare

och intressenter genom att möjliggöra

utbildningsmöjligheter kopplat till forskning.

Utbildningssamhället

Förbättring av utbildning kräver kompetensutveckling,

nätverkande och resurser. RRI tillhandahåller inspiration

till hur detta kan förverkligas.

Varför är

det viktigt i

din roll inom

forskning och

innovation?

Näringslivet

Tillgång till utbildad och kompetent personal

avgörs av rådande ekonomiska förutsättningar

Sammanlänkandet av innovation och strategier

för vetenskaplig utbildning genom RRI kan

öka de innovativa förmågorna i samhället.

Civilsamhällesorganisationer

Civilsamhällesorganisationer kan spela en mycket

viktig roll att engagera elever, studenter och andra

medborgare i forskning och innovation och i beslutsfattande

processer inom forskning och innovation.

Utbildningsresurser
PRESENTATION
Hur Vetenskaplig utbildning fungerar i praktiken

Hur man tillämpar

RRI på högstadet och

gymnasiet

Hur man inkorporerar

RRI på universitet

och högskola

How to incorporate

RRI in science

engagement organisations

Hur man introducerar RRI i

skolan genom projekt - och

utforskande undervisning i STEM

(Science, Technology, Engineering

and Mathemetics)

Hur man skapar

samhällsbaserad och deltagande

forskning tillsammans

Hur man använder RRI

i medborgarforskning

Utbildning

RRI-verktygslådan: rekommenderade resurser för Vetenskaplig utbildning

Nästlade Portlets Nästlade Portlets

Hur RRI är din verksamhet?
Prova verktyget för självreflektion och hitta
hjälpmedel anpassat för dina behov
Bli en del av RRI-gemenskapen
Skapa din egen profil · hitta relevant innehåll · nätverka · ladda upp
nya resurser · betygsätt resurser · marknadsför dina projekt · tyck till