Hoppa till innehåll

RRI Tools

Är du nybörjare på RRI?
Berätta mer
Vad betyder RRI?

Mångfald och

inkludering

Att vara observant för fördomar och

stereotyper inom forskning, inkludera

olika synpunkter och låta resultaten

vara en bred målgrupp till gagn

Förväntningar och

reflektion

Tänka på syftet och tänkbara

konsekvenser av sin forskning och dess

resultat, och föreställa sig alla möjliga

strategier och metoder

Öppenhet och

transperens

Dela med dig av mål, metoder,

och när det är möjligt och lämpligt,

resultat, och informera om

potentiellt jäv

Lyhördhet och

anpassningsbarhet

Vara lyhörd för förändringar och

synpunkter från utomstående, anpassa

sin forskningsplan till förändrade

sociala värderingar och förväntningar

Etik

Från etiska ramverk för forskning till

forskningsintegritet och forskarens ethos

Jämställdhet

Från jämn könsfördelning till könsrelaterad

variabilitet i experiment och studier

Styrning

Från öppna forskningspolitiska beslut där

intressenter och samhälle kan komma

med synpunkter, till delat ansvar

Vilka

huvudfrågor ska

uppmärksammas?

Öppen tillgång

Från fri tillgång till vetenskapliga resultat och

vetenskaplig kunskap för både professionella och

amatörer, till generatorer av öppen vetenskap

Samverkan

Från kommunikation och tredje uppgiften

till deltagande processer för intressenter

och allmänheten

Vetenskaplig utbildning

Från att utbilda nästa generations

forskare till att skapa ett kunskapssamhälle

med god vetenskaplig förståelse och förmåga

Utbildningsresurser
PRESENTATION
Hur man tillämpar RRI

Hur man inkluderar RRI i

politiska och finansierande

organisationer

Hur man integrerar RRI i

undervisning på universitet

och högskola.

Hur man utvecklar en

inkluderande forskningsagenda

Hur man inkluderar RRI:s

principer i utlysningar.

Hur man utformar ett

RRI-orienterat projektförslag.

Hur man tillsammans

utvecklar samhällsbaserad

och inkluderande forskning

Hur man väver in RRI

i medborgarforskning

Utbildning

RRI-verktygslådan: rekommenderade resurser för forskarsamhället

Nästlade Portlets Nästlade Portlets

Hur RRI är din verksamhet?
Prova verktyget för självreflektion och hitta
hjälpmedel anpassat för dina behov
Bli en del av RRI-gemenskapen
Skapa din egen profil · hitta relevant innehåll · nätverka · ladda upp
nya resurser · betygsätt resurser · marknadsför dina projekt · tyck till