Hoppa till innehåll

RRI Tools

Är du nybörjare på RRI?
Berätta mer
Vad betyder Samverkan inom RRI?

Stärka och vidga deltagandet i

alla forsknings- och innovationssteg.

Ledandet till nya och

lönsamma partnerskap

Garanterar ett

tvärvetenskaplig

grepp.

Ett steg mot samarbete i

beslutsfattande och

delat ansvar.

Lyfta frågor om medborgarforskning

och öppen innovation

Beslutsfattare och myndigheter
Samverkan kan föra beslut om forskning och

innovation närmare samhället, vilket gör det mer

robust och ökar legitimiteten.

Forskningssamhället

Att engagera medborgarna i forskningsverksamhet kan

leda till effektivare forsknings- och innovationsprocesser som är

bättre lämpade att möta medborgarnas behov och förväntningar.

Utbildningssamhället

Möjliggör för elever och studenter att engagera sig i

forskning och innovation. Beslutsprocesser inom forskning

och innovation är ytterst viktiga för framgång inom RRI.

Varför är

det viktigt i

din roll inom

forskning och

innovation?

Näringslivet

Industrin ska engagera intressenter i

implementerandet av ansvarsmått i deras

slutprodukter och industriprocesser.

Civilsamhällesorganisationer

Engagemangegt av civilsamhällesorganisationer i

RRI-processer är nödvändigt för att introducera samhällets

röst, göra forskning och innovation mer demokratiskt

och öka anseendet.

Utbildningsresurser
PRESENTATION
Hur Samverkan fungerar i praktiken

Främja engagemang från en

mångfald intressenter

Hur man tillsammans utformar en

inkluderande forskningsagenda

Hur man tillsammans

utvecklar samhällsbaserad

och inkluderande forskning

Utbildning

RRI-verktygslådan: rekommenderade resurser för Samverkan

Nästlade Portlets Nästlade Portlets

Hur RRI är din verksamhet?
Prova verktyget för självreflektion och hitta
hjälpmedel anpassat för dina behov
Bli en del av RRI-gemenskapen
Skapa din egen profil · hitta relevant innehåll · nätverka · ladda upp
nya resurser · betygsätt resurser · marknadsför dina projekt · tyck till