Hoppa till innehåll

RRI Tools

Är du nybörjare på RRI?
Berätta mer
Vad betyder RRI?

Mångfald och

inkludering 

Att involvera en bredd av aktörer

i alla faser av utvecklingen av

F&I-policy kommer

att stärka forskning och innovation

Framsynthet och

Reflektion

Diskutera vilken slags framtid vi strävar

efter och hur forskning och innovation

kan hjälpa oss att nå dit

Öppenhet och 

Transparens 

Gör processerna där beslut fattas

och forskning utförs öppna,

så att alla kan se och förstå dem

Lyhördhet och

flexibilitet 

Möt nya kunskaper, åsikter 

och omständigheter - med

anpassat beteende, tänkande

och organisationsstruktur

Etik

Överväg de etiska aspekterna av innovationerna

för att kunna förutse möjliga kontroverser och

skapa utrymme för diskussion  och förändring 

Jämställdhet

Genusmedvetenhet har en positiv inverkan

på forskningens excellens och effektivitet

Styrning

Hur kan vi öppna beslutsprocesserna för

att göra dem mer reflekterande och framsynta?

Vilka är 

nyckelfrågorna?

Öppen tillgång

Beslutsfattare och myndigheter behöver

visa vägen mot öppen tillgång och öppen vetenskap

Samverkan Flytta

Besluten närmare samhället och gör 

dem mer robusta och effektiva

Naturetenskaplig utbildning

Beslutsfattare har en nyckelroll när det gäller

att förändra skolans läroplan så att den inkluderar

RRI-aspekter som utbildar framtidens ansvarsfulla

forskare och aktiva samhällsmedborgare

Training resource
PRESENTATION
Hur RRI kan tillämpas

Att tillämpa RRI

nationellt 

Att arbeta in RRI-principer

i en utlysning

Att införliva RRI i beslutsfattande/ 

hos forskningsfinansiärer

Att tillsammans utveckla 

en forskningsagenda

Att tillämpa RRI på 

universitet och högskolor

Utbildning
Verktygslådan för RRI: rekomenderade resurser för beslutsfattare och myndigheter

Nästlade Portlets Nästlade Portlets

Hur RRI är din verksamhet?
Prova verktyget för självreflektion och hitta
hjälpmedel anpassat för dina behov
Bli en del av RRI-gemenskapen
Skapa din egen profil · hitta relevant innehåll · nätverka · ladda upp
nya resurser · betygsätt resurser · marknadsför dina projekt · tyck till