Hoppa till innehåll

RRI Tools

Är du nybörjare på RRI?
Berätta mer
Vad betyder Öppen Tillgång inom RRI?

Fri tillgång, inga flera begränsningar

som bibehåller författarens kontroll

över redligheten av arbetet.

Tillgång till

kollegialt granskad litteratur

Tillgång till publikationer,

tillgång till data

Ruska om det nuvarancde

publikationssystemet och öppna

upp för nya möjligheter.

Transparens och

ansvarsskyldighet

Full rätt till återanvändning.

Beslutsfattare & Myndighet

Tillgång till forskning är en offentlig fråga,

särskilt om forskningen finansierats av offentliga medel.

Forskningssamhället

Öppen tillgång till forskning är obligatoriskt för

projekt finansierade i Horisont 2020 och kommer med

största sannolikhet bli norm i framtiden.

Utbildningssamhället

Öppen tillgång till forskning gynnar

excellens inom akademin och

forskning, och garanterar ett fortsatt jämnt

flöde av ny kunskap.

Varför är

det viktigt

i din roll inom

forskning och

innovation?

Näringslivet

Öppen tillgång till forskning som ett sätt att utveckla

öppen innovation inom din organisation.

Civilsamhällesorganisationer

Öppen tillgång till forskning ökar din medvetenhet

om vad forskarna gör idag och möjliggör din påverkan

på morgondagens trender.

Utbildningsresurser
PRESENTATION
Hur man tillämpar Öppen tillgång

Hur man implementerar policys om

öppen tillgång på institutioner.

Hur man inkorporerar öppen tillgång

i forskningsverksamhet

Steget från öppen tillgång

till öppen vetenskap

Utbildning

RRI-verktygslådan: rekommenderade resurser för Öppen tillgång

Nästlade Portlets Nästlade Portlets

Hur RRI är din verksamhet?
Prova verktyget för självreflektion och hitta
hjälpmedel anpassat för dina behov
Bli en del av RRI-gemenskapen
Skapa din egen profil · hitta relevant innehåll · nätverka · ladda upp
nya resurser · betygsätt resurser · marknadsför dina projekt · tyck till