Välkommen till RRI-verktygslådan
Mot ett öppet vetenskaps- och innovationssystem som griper sig an samhällsutmaningar
0
Länder
26 organisationer i 30 länder bygger tillsammans RRI-verktygslådan
mer information
0
400+ deltagare
400+ deltagare på "European consultation workshops" 2014
mer information
0
50+ utbildningsevent
50+ utbildningsevent kommer att hållas under 2016 av de 19 RRI Tools-noderna
mer information
RRI-Gemenskapen
Ta reda på vad som är på gång i RRI Tools gemenskap för användare
Implementera RRI
400+ resurser i RRI:s verktygslåda just nu:
verktyg, inspirerande exempel, projekt och biblioteksresurser
Hur RRI är din verksamhet?
Prova verktyget för självreflektion och hitta
hjälpmedel anpassat för dina behov

Stig in i RRI

Vad får jag ut av det? Bidra med din del till Ansvarsfull Forskning och Innovation (RRI)

Intressent

 • Beslutsfattare och myndigheter:
  Beslutsfattare och myndigheter:

  Från finansiärer till politiska tjänstemän, chefer för forskningsinstitut och företrädare för lärda sällskap på europeisk, nationell, regional och lokal nivå. Alla som påverkar hur forskning och innovation genomförs tillhör denna grupp.

  more-info
 • Forskarsamhället:
  Forskarsamhället:

  Forskare, innovatörer, forskningsadministratörer, kommunikatörer och alla personer som stödjer olika delar av forsknings- och innovationssystemet ingår i denna grupp.

  more-info
 • Utbildningssamhället:
  Utbildningssamhället:

  Lärare, studenter, museipersonal, familjer och alla som berörs av utbildning på alla nivåer från grundskola till vidareutbildningar efter examen tillhör denna grupp. Om du utbildar eller utbildas ingår du här.

  more-info
 • Näringslivet:
  Näringslivet:

  Från entreprenörer och småföretag till stora multinationella bolag. Om forskning och innovation är grunden för ditt företagandeär det här din profil.

  more-info
 • Civilsamhället:
  Civilsamhället:

  Från individer till organisationer, ideella föreningar och media. Civilsamhällär mångfacetterat och alla behövs för att kunna utveckla den forskning och innovation som samhället behöver.

  more-info

Policy-agendor

 • Etik
  Etik

  Fokuserar på (1) forskningsintegritet: förebyggande av oacceptabel forskning och forskningsmetoder; och (2) forskning och samhälle: att den vetenskapliga och tekniska utvecklingen är etiskt acceptabel.

  more-info
 • Jämställdhet:
  Jämställdhet:

  Jämställdhet inom RRI handlar om att främja gender-balanserade grupper och beslutande organ, och att alltid ha med gender som en dimension i forskning och innovation i syfte att förbättra resultatens kvalitet och samhällsrelevans

  more-info
 • Styrning:
  Styrning:

  För att nå både acceptabla och önskvärda framtider behöver styrningsstrukturerna vara (1) robusta och tillräckligt anpassningsbara till oförutsedd utveckling inom forskning och innovation (defacto-styrning); (2) vara tillräckligt bekant för att stämma överens med befintliga metoder: (3) dela ansvaret mellan en mångfald aktörer och tillhandahålla styrningsinstrument som defacto främjar detta delade ansvar.

  more-info
 • Öppen tillgång
  Öppen tillgång

  Handlar om tillgänglighet till och ägande av vetenskaplig information. Fri och tidig tillgång till vetenskapliga arbeten kan förbättra forskningens kvalitet och underlätta snabb innovation, konstruktiva samarbeten mellan forskare och fruktbar dialog med civilsamhället.

  more-info
 • Samverkan:

  Forsknings- och innovationsprocessen är kollaborativ och involverar en mångfald aktörer: Alla samhällsaktörer (forskare, medborgare, beslutsfattare, näringslivet, utbildare etc.) arbetar tillsammans under hela forsknings- och innovationsprocessen för att resultaten ska kunna motsvara europeiska värden, behov och förväntningar

  more-info
 • Vetenskaplig utbildning
  Vetenskaplig utbildning

  fokuserar på att (1) rusta medborgare med nödvändiga kunskaper och kompetenser för att kunna delta i diskussioner om forskning och innovation och (2) utbilda fler forskare (främja forskarutbildning)

  more-info

Intressent

 • Beslutsfattare och myndigheter:
  Beslutsfattare och myndigheter:

  Från finansiärer till politiska tjänstemän, chefer för forskningsinstitut och företrädare för lärda sällskap på europeisk, nationell, regional och lokal nivå. Alla som påverkar hur forskning och innovation genomförs tillhör denna grupp.

  more-info
 • Forskarsamhället:
  Forskarsamhället:

  Forskare, innovatörer, forskningsadministratörer, kommunikatörer och alla personer som stödjer olika delar av forsknings- och innovationssystemet ingår i denna grupp.

  more-info
 • Utbildningssamhället:
  Utbildningssamhället:

  Lärare, studenter, museipersonal, familjer och alla som berörs av utbildning på alla nivåer från grundskola till vidareutbildningar efter examen tillhör denna grupp. Om du utbildar eller utbildas ingår du här.

  more-info
 • Näringslivet:
  Näringslivet:

  Från entreprenörer och småföretag till stora multinationella bolag. Om forskning och innovation är grunden för ditt företagandeär det här din profil.

  more-info
 • Civilsamhället:
  Civilsamhället:

  Från individer till organisationer, ideella föreningar och media. Civilsamhällär mångfacetterat och alla behövs för att kunna utveckla den forskning och innovation som samhället behöver.

  more-info

Policy-agendor

 • Etik
  Etik

  Fokuserar på (1) forskningsintegritet: förebyggande av oacceptabel forskning och forskningsmetoder; och (2) forskning och samhälle: att den vetenskapliga och tekniska utvecklingen är etiskt acceptabel.

  more-info
 • Jämställdhet:
  Jämställdhet:

  Jämställdhet inom RRI handlar om att främja gender-balanserade grupper och beslutande organ, och att alltid ha med gender som en dimension i forskning och innovation i syfte att förbättra resultatens kvalitet och samhällsrelevans

  more-info
 • Styrning:
  Styrning:

  För att nå både acceptabla och önskvärda framtider behöver styrningsstrukturerna vara (1) robusta och tillräckligt anpassningsbara till oförutsedd utveckling inom forskning och innovation (defacto-styrning); (2) vara tillräckligt bekant för att stämma överens med befintliga metoder: (3) dela ansvaret mellan en mångfald aktörer och tillhandahålla styrningsinstrument som defacto främjar detta delade ansvar.

  more-info
 • Öppen tillgång
  Öppen tillgång

  Handlar om tillgänglighet till och ägande av vetenskaplig information. Fri och tidig tillgång till vetenskapliga arbeten kan förbättra forskningens kvalitet och underlätta snabb innovation, konstruktiva samarbeten mellan forskare och fruktbar dialog med civilsamhället.

  more-info
 • Samverkan:

  Forsknings- och innovationsprocessen är kollaborativ och involverar en mångfald aktörer: Alla samhällsaktörer (forskare, medborgare, beslutsfattare, näringslivet, utbildare etc.) arbetar tillsammans under hela forsknings- och innovationsprocessen för att resultaten ska kunna motsvara europeiska värden, behov och förväntningar

  more-info
 • Vetenskaplig utbildning
  Vetenskaplig utbildning

  fokuserar på att (1) rusta medborgare med nödvändiga kunskaper och kompetenser för att kunna delta i diskussioner om forskning och innovation och (2) utbilda fler forskare (främja forskarutbildning)

  more-info

Från entreprenörer och småföretag till stora multinationella bolag. Om forskning och innovation är grunden för ditt företagandeär det här din profil.

MER INFO

Från individer till organisationer, ideella föreningar och media. Civilsamhällär mångfacetterat och alla behövs för att kunna utveckla den forskning och innovation som samhället behöver.

MER INFO

Forskare, innovatörer, forskningsadministratörer, kommunikatörer och alla personer som stödjer olika delar av forsknings- och innovationssystemet ingår i denna grupp.

MER INFO

Från finansiärer till politiska tjänstemän, chefer för forskningsinstitut och företrädare för lärda sällskap på europeisk, nationell, regional och lokal nivå. Alla som påverkar hur forskning och innovation genomförs tillhör denna grupp.

MER INFO

Lärare, studenter, museipersonal, familjer och alla som berörs av utbildning på alla nivåer från grundskola till vidareutbildningar efter examen tillhör denna grupp. Om du utbildar eller utbildas ingår du här.

MER INFO

Handlar om tillgänglighet till och ägande av vetenskaplig information. Fri och tidig tillgång till vetenskapliga arbeten kan förbättra forskningens kvalitet och underlätta snabb innovation, konstruktiva samarbeten mellan forskare och fruktbar dialog med civilsamhället.

MER INFO

Fokuserar på (1) forskningsintegritet: förebyggande av oacceptabel forskning och forskningsmetoder; och (2) forskning och samhälle: att den vetenskapliga och tekniska utvecklingen är etiskt acceptabel.

MER INFO

För att nå både acceptabla och önskvärda framtider behöver styrningsstrukturerna vara (1) robusta och tillräckligt anpassningsbara till oförutsedd utveckling inom forskning och innovation (defacto-styrning); (2) vara tillräckligt bekant för att stämma överens med befintliga metoder: (3) dela ansvaret mellan en mångfald aktörer och tillhandahålla styrningsinstrument som defacto främjar detta delade ansvar.

MER INFO

fokuserar på att (1) rusta medborgare med nödvändiga kunskaper och kompetenser för att kunna delta i diskussioner om forskning och innovation och (2) utbilda fler forskare (främja forskarutbildning)

MER INFO

Jämställdhet inom RRI handlar om att främja gender-balanserade grupper och beslutande organ, och att alltid ha med gender som en dimension i forskning och innovation i syfte att förbättra resultatens kvalitet och samhällsrelevans

MER INFO

Forsknings- och innovationsprocessen är kollaborativ och involverar en mångfald aktörer: Alla samhällsaktörer (forskare, medborgare, beslutsfattare, näringslivet, utbildare etc.) arbetar tillsammans under hela forsknings- och innovationsprocessen för att resultaten ska kunna motsvara europeiska värden, behov och förväntningar

MER INFO