Hoppa till innehåll

RRI Tools

Är du nybörjare på RRI?
Berätta mer
Jämställdhet i RRI-termer?
Beslutsfattare och Myndigheter

Mäns och kvinnors lika rättigheter är ett av

EU:s grundläggande värderingar. EU har

ambitionerna att införliva detta i alla områden,

inklusive lagstiftning.

Forskningssamhället

Jämställdhet är prioriterat i European Research Area

(Det europeiska området för forskningsverksamhet, ERA) och är

ett övergripande tema i Horisont 2020. Det medför utvecklandet

av jämn könsfördelning i forskargrupper, säkerställer det i beslutsfattande

och integrerar genusperspektiv i forskning och innovation.

Utbildningssamhället

Det finns en möjlighet att utmana

könsstereotyper inom forskning och vetenskap

redan tidigt i utbildningen.

Varför är

det viktigt

i din roll inom

forskning och

innovation?

Näringslivet

Jämställdhet är en övergripande prioritet som

påverkar industrins tradionella strukturer, som

erbjuder nya affärsmöjligheter, svarar bättre mot

kundernas behov och som ökar kreativiteten

hos producenter.

Civilsamhällesorganisationer

Att säkerställa allas behov, oavsett kön,

bidrar till en förbättring av samhällets

värderingar genom att öka social

inkludering och medborgarnas

delaktighet.

Utbildningsresurser
Presentation
Hur man tillämpar Jämställdhet

Verka för jämn

könsfördelning i

beslutsfattande processer.

Verka för jämn

könsfördelning inom

forskning och innovation

Inkludera ett jämställdhetsperspektiv

i forskningsansökningar

Reflektera över och integrera ett

genusperspektiv i forskning och innovation

Utbildning

RRI-verktygslådan: rekommenderade resurser för Jämställdhet

Nästlade Portlets Nästlade Portlets

Hur RRI är din verksamhet?
Prova verktyget för självreflektion och hitta
hjälpmedel anpassat för dina behov
Bli en del av RRI-gemenskapen
Skapa din egen profil · hitta relevant innehåll · nätverka · ladda upp
nya resurser · betygsätt resurser · marknadsför dina projekt · tyck till