Hoppa till innehåll

RRI Tools

Är du nybörjare på RRI?
Berätta mer
Vad betyder etik inom RRI?

Införliva

forskningsintergritet

Dela ansvaret

för forskningens

effekter

Reflektera över människors uppfattningar om

och oro för forskning och innovation

 

Harmonizace výzkumu a hodnot

společnosti

Rozprava o morálních

otázkách souvisejících s V&I s řadou

nejrůznějších aktérů

Beslutsfattare & Myndigheter

Forsknings- och innovationspolicys ska vara noggrant

utvecklade och genomtänkta, för att säkerställa att

regler/p> och anvisningar är i enlighet med

gemensamma värderingar och att de svarar

mot de etiska kraven samhället ställer

Forskningssamhället

Forskningsintegritet och moralisk betänksamhet i

forskningsprocesser är mycket viktiga krav både

på ett individuellt plan och på institutionsnivå

Utbildningssamhället

Genom att tillhandahålla verktyg för, och utbildning i,

kritiskt tänkande kan utbildning verka för samhällets

delaktighet i etiska överväganden inom

forskning och innovation

Varför är

det viktigt i

din roll inom

forskning och

innovation?

Näringslivet

Industriell forskning och sociala aktörer bör arbeta

tillsammans redan från början för att väva in etiska

aspekter i forsknings- och innovationsprocesser

Civilsamhällesorganisationer

Medborgarnas engagemang är avgörande för att

bedriva etiskt accepterad forskning och innovation

som är i linje med samhällets värderingar och

förväntningar, samtidigt som det minimerar risker

och maximerar fördelarna

Utbildningsresurser
PRESENTATION
Hur man tillämpar Etik

Hur man värnar

forskningsintegritet

Integrera etik i alla

delar i forskning- och

innovationsprocesser

Möjliggör strukturer

för reflektion.

Utbildning

​RRI-verktygslådan: rekommenderade resurser för Etik

Nästlade Portlets Nästlade Portlets

Hur RRI är din verksamhet?
Prova verktyget för självreflektion och hitta
hjälpmedel anpassat för dina behov
Bli en del av RRI-gemenskapen
Skapa din egen profil · hitta relevant innehåll · nätverka · ladda upp
nya resurser · betygsätt resurser · marknadsför dina projekt · tyck till