Hoppa till innehåll

RRI Tools

Är du nybörjare på RRI?
Berätta mer
Vad betyder RRI?

Mångfald och

inkludering

Utbildningssamhället kan sprida

värderingar om mångfald och inkludering

i sättet ämnen undervisas på, även inom

forskning och innovation.

Förväntningar och

Reflektion

Utbildningssamhället spelar en

roll i att förbereda elever att delta

i debatter om ny teknik och stärka

dom med nödvändiga kunskaper.

Öppenhet och

Transparens

Utbildningssamhället kan bidra till

RRI:s agenda som fokuserar på

verkliga utmaningar och dagens

forskning och innovation.

Lyhördhet och

anpassningsbarhet

Utbildningssamhället kan bidra till att

involvera unga människor och studerande

i forsknings- och innovationsprocesser för

att ge en möjlighet att ha inflytande över

samhälleliga utmaningar och att interagera

med andra inblandade aktörer. 

Etik

Etiska reflektioner behöver bli bättre integrerade i

undervisning inom STEAM (Science, Technology,

Engineering, Arts and Mathematics), för att stärka

elever och studenter i deras roll som ansvarsfulla

medborgare som vågar diskutera vetenskap.

Jämställdhet

Ett genusmedvetet perspektiv bör genomsyra

undervisning inom STEAM (Science, Technology,

Engineering, Arts and Mathematics) för att

undvika köns-stereotyper.

Styrning

Att samankoppla RRI och vetenskaplig utbildning

börde vara prioriterat av beslutsfattare och myndigheter.

Vilka

huvudfrågor ska

uppmärksammas?

Öppen Tillgång

För att vetenskaplig utbildning ska närma sig RRI

måste vetenskap bli mer öppen och inkluderande.

Samverkan

Elever och studenter ska vara berättigade att

komma till tals om forskning och innovation.

Vetenskalig utbildning

Lärare behöver utbildning, nätverk och

resurser för att implementera RRI.

Utbildningsresurser
PRESENTATION
Hur man tillämpar RRI

Hur man integrerar RRI i

undervisning på högstadet

och gymnasiet.

Hur man integrerar RRI i

undervisning på universitet och högskola.

How to teach RRI in Universities

How to incorporate RRI

in science engagement

organisations

Hur man introducerar RRI i

skolan genom projekt - och utforskande

undervisning i STEM (Science, Technology,

Engineering and Mathemetics)

Hur vi tillsammans

skapar samhälls-baserad

och deltagande forskning.

Hur man väver in RRI

i medborgarforskning

Utbildning

RRI-verktygslådan: rekommenderade resurser för utbildningssamhället

Nästlade Portlets Nästlade Portlets

Hur RRI är din verksamhet?
Prova verktyget för självreflektion och hitta
hjälpmedel anpassat för dina behov
Bli en del av RRI-gemenskapen
Skapa din egen profil · hitta relevant innehåll · nätverka · ladda upp
nya resurser · betygsätt resurser · marknadsför dina projekt · tyck till