Hoppa till innehåll

RRI Tools

Är du nybörjare på RRI?
Berätta mer
Vad betyder RRI?

Mångfald och

inkludering

Alla sociala aktörer ska vara involverade

redan vid uppstart och planering av varje

projekt eller process, för att påverka hur

forskning och innovation bedrivs.

Förväntningar och

Reflektion

Medborgarna är nyckeln för att undvika

orealistiska förväntningar och

frikopplandet vetenskap från samhället.

Öppenhet och

Transparens

Civilsamhällesorganisationer ska

spela en större roll i skapandet av

agenda och i demokratiseringen av

forskning och innovation.

Lyhördhet och

Anpassningsbarhet

Civilsamhället måste bli erkänd

som kunskapsproducent och

accepterad som en partner i

forskning och innovation.

Etik

Medborgarnas engagemang kan leda till mer etiskt

accepterade processer och resultat i forskning.

Jämställdhet

Frågor om jämn könsfördelning måste lyftas

och civilsamhällesorganisationerna kan

förslagsvis leda det arbetet.

 

Styrning

Civilsamhällesorganisationer ska förespråka sina

intressen och bli delaktiga i bedömningar av och

förväntningar på forskning och innovation. 

Vilka

huvudfrågor

ska

uppmärksammas?

Öppen tillgång

Medborgare kräver bättre tillgång till forskningsresultat,

vilket civilsamhällesorganisationer kan möjliggöra.

Samverkan

Civilsamhällesorganisationer är

underrepresenterade inom forskning och

innovation. Civilsamhällesorganisationer

kan agera som samhällets röst.

Vetenskaplig utbildning

Civilsamhällesorganisationer kan samarbeta

med utbildningssystemet för att engagera och

möjliggöra för medborgarna att bli

forsknings- och innovationsombud.

Utbildningsresurser
Presentation
Hur man tillämpar RRI

Hur man tillsammans

utformar en inkluderande

forskningsagenda

Hur man lobbar för

en idé och utformar

ett projektförslag:

kapacitetsbyggande för

ideella organisationer

Hur man lobbar för

en idé och utformar

ett projektförslag:

kapacitetsbyggande

för ideella organisationer

Hur man väver in RRI

i medborgarforskning

Hur man inkluderar

RRI i samverkan

Utbildning

RRI-verktygslådan: rekommenderade resurser för civilsamhällesorganisationer

Nästlade Portlets Nästlade Portlets

Hur RRI är din verksamhet?
Prova verktyget för självreflektion och hitta
hjälpmedel anpassat för dina behov
Bli en del av RRI-gemenskapen
Skapa din egen profil · hitta relevant innehåll · nätverka · ladda upp
nya resurser · betygsätt resurser · marknadsför dina projekt · tyck till