Καλωσορίσατε στη Δέσμη Εργαλείων του RRI
Δημιουργώντας ένα σύστημα ανοικτής επιστήμης και
καινοτομίας που αντιμετωπίζει τις κοινωνικές προκλήσεις
0
χώρες
26 οργανισμοί από 30 ευρωπαϊκές χώρες δημιουργούν σε συνεργασία τη Δέσμη Εργαλείων RRI
περισσότερες πληροφορίες
0
συμμετέχοντες
400+ συμμετέχοντες στις ευρωπαϊκές συναντήσεις εργασίας το 2014
περισσότερες πληροφορίες
0
εκπαιδευτικές διοργανώσεις
50+ εκπαιδευτικές διοργανώσεις μέσα στο 2016 από τα 19 κέντρα RRI Tools
περισσότερες πληροφορίες
Κοινότητα RRI
Μάθετε τι συμβαίνει στο σύνολο των πρακτικών RRI
More than 800 Community members and 2000 followers on social media
Εφαρμογή του RRI
400+ βοηθήματα στη δέσμη εργαλείων RRI μέχρι στιγμής: εργαλεία,
εξαιρετικές πρακτικές, προγράμματα και υλικό βιβλιοθήκης
Εσείς με ποιον τρόπο εφαρμόζετε το RRI;
Δοκιμάστε το εργαλείο αναστοχασμού και βρείτε συγκεκριμένα βοηθήματα που ανταποκρίνονται στις δικές σας ανάγκες

Συμμετέχοντας στο RRI

Τι έχει για μένα; Αποκτήστε το δικό σας ρόλο στην Υπεύθυνη Έρευνα και Καινοτομία (RRI)

Ενδιαφερόμενα μέρη

 • Υπεύθυνοι Χάραξης Πολιτικής
  Υπεύθυνοι Χάραξης Πολιτικής

  Σε αυτή την ομάδα ανήκουν όλοι όσοι διαμορφώνουν τον τρόπο εφαρμογής της έρευνας και της καινοτομίας στο δικό τους πεδίο επιρροής, από φορείς χρηματοδότησης, έως στελέχη χάραξης πολιτικής, διευθυντές/τριες ερευνητικών κέντρων και εκπρόσωποι επιστημονικών ή επαγγελματικών ενώσεων, σε ευρωπαϊκό, εθνικό ή τοπικό επίπεδο.

  more-info
 • Ερευνητική Κοινότητα
  Ερευνητική Κοινότητα

  Σε αυτή την ομάδα ανήκουν ερευνητές, φορείς καινοτομίας, διευθυντές έρευνας, στελέχη δημοσίων θεμάτων και επικοινωνίας και όλοι όσοι υποστηρίζουν τις διάφορες πτυχές του συστήματος έρευνας και καινοτομίας.

  more-info
 • Εκπαιδευτική Κοινότητα
  Εκπαιδευτική Κοινότητα

  Σε αυτή την ομάδα ανήκουν δάσκαλοι, καθηγητές, μαθητές, φοιτητές, το προσωπικό μουσείων επιστήμης, οικογένειες και όλοι όσοι εμπλέκονται στην εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες, από την πρωτοβάθμια έως την τριτοβάθμια. Αν διδάσκεις ή διδάσκεσαι, ανήκεις σε αυτή την κοινότητα.

  more-info
 • Επιχειρήσεις και Βιομηχανία
  Επιχειρήσεις και Βιομηχανία

  Από μεμονωμένους παρόχους και μικρομεσαίες επιχειρήσεις έως μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, αν η εταιρεία σας βασίζεται στην έρευνα και την καινοτομία, το προφίλ σας ταιριάζει με αυτή την ομάδα.

  more-info
 • Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών
  Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών

  Από άτομα έως οργανώσεις, ΜΚΟ ή διάφορα μέσα, η κοινωνία των πολιτών έχει διάφορα πρόσωπα, όλα από τα οποία είναι αναγκαία για τη διαμόρφωση της έρευνας και της καινοτομίας που χρειάζεται η κοινωνία μας.

  more-info

Ατζέντες Πολιτικής

 • Δεοντολογία
  Δεοντολογία

  Δεοντολογία που να επικεντρώνεται (1) στην ακεραιότητα της έρευνας: πρόληψη της μη αποδεκτής έρευνας και των ερευνητικών πρακτικών, και (2) στην επιστήμη και την κοινωνία: ηθικά αποδεκτές επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις.

  more-info
 • Ισότητα των φύλων
  Ισότητα των φύλων

  Η ισότητα των φύλων στο RRI σχετίζεται με την προώθηση ομάδων με ίσο αριθμό ανδρών και γυναικών, την εξασφάλιση ισορροπίας των φύλων στα όργανα λήψης αποφάσεων και τη σταθερή συμπερίληψη της διάστασης του φύλου στην έρευνα και την καινοτομία για τη βελτίωση της ποιότητας και της κοινωνικής συνάφειας των αποτελεσμάτων.

  more-info
 • Διακυβέρνηση
  Διακυβέρνηση

  Οι ρυθμίσεις διακυβέρνησης που οδηγούν σε αποδεκτές και επιθυμητές καταστάσεις στο μέλλον πρέπει (1) να είναι ισχυρές και προσαρμόσιμες στις απρόβλεπτες εξελίξεις της έρευνας και της καινοτομίας (διακυβέρνηση εκ των πραγμάτων), (2) να είναι αρκετά ενημερωμένες ώστε να ακολουθούν τις υφιστάμενες πρακτικές στην έρευνα και την καινοτομία (3) να μοιράζουν την ανάληψη ευθυνών μεταξύ όλων των δρώντων και να παρέχουν μέσα διακυβέρνησης ώστε να προωθούν πραγματικά αυτή την κοινή ευθύνη.

  more-info
 • Ανοικτή Πρόσβαση
  Ανοικτή Πρόσβαση

  Αντιμετωπίζει προβλήματα προσβασιμότητας στις επιστημονικές πληροφορίες και προβλήματα σχετικά με την ιδιοκτησία αυτών. Η ελεύθερη και έγκαιρη πρόσβαση στο επιστημονικό έργο ενδεχομένως να βελτιώσει την ποιότητα της επιστημονικής έρευνας και να διευκολύνει τη γρήγορη ανάπτυξη της καινοτομίας, τις εποικοδομητικές συνεργασίες μεταξύ συναδέλφων και τον παραγωγικό διάλογο με την κοινωνία των πολιτών.

  more-info
 • Συμμετοχή του Κοινού

  Η διαδικασία της έρευνας και της καινοτομίας είναι αποτέλεσμα συνεργασίας και εμπλέκει πολλούς δρώντες: όλοι οι κοινωνικοί φορείς (ερευνητές, πολίτες, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, η βιομηχανία, οι εκπαιδευτικοί, κ.λπ.) συνεργάζονται καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας έρευνας και καινοτομίας προκειμένου να εναρμονίσουν τα αποτελέσματα τους με τις αξίες, τις ανάγκες και τις προσδοκίες της ευρωπαϊκής κοινωνίας.

  more-info
 • Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών
  Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών

  Επικεντρώνεται (1) στην ενίσχυση της τρέχουσας εκπαιδευτικής διαδικασίας για να εφοδιάσει καλύτερα τους πολίτες με την απαραίτητη γνώση και τις δεξιότητες ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στη δημόσια συζήτηση σχετικά με την έρευνα και την καινοτομία και (2) στην αύξηση του αριθμού των ερευνητών (μέσω της προώθησης των επαγγελμάτων στο χώρο της επιστήμης).

  more-info

Ενδιαφερόμενα μέρη

 • Υπεύθυνοι Χάραξης Πολιτικής
  Υπεύθυνοι Χάραξης Πολιτικής

  Σε αυτή την ομάδα ανήκουν όλοι όσοι διαμορφώνουν τον τρόπο εφαρμογής της έρευνας και της καινοτομίας στο δικό τους πεδίο επιρροής, από φορείς χρηματοδότησης, έως στελέχη χάραξης πολιτικής, διευθυντές/τριες ερευνητικών κέντρων και εκπρόσωποι επιστημονικών ή επαγγελματικών ενώσεων, σε ευρωπαϊκό, εθνικό ή τοπικό επίπεδο.

  more-info
 • Ερευνητική Κοινότητα
  Ερευνητική Κοινότητα

  Σε αυτή την ομάδα ανήκουν ερευνητές, φορείς καινοτομίας, διευθυντές έρευνας, στελέχη δημοσίων θεμάτων και επικοινωνίας και όλοι όσοι υποστηρίζουν τις διάφορες πτυχές του συστήματος έρευνας και καινοτομίας.

  more-info
 • Εκπαιδευτική Κοινότητα
  Εκπαιδευτική Κοινότητα

  Σε αυτή την ομάδα ανήκουν δάσκαλοι, καθηγητές, μαθητές, φοιτητές, το προσωπικό μουσείων επιστήμης, οικογένειες και όλοι όσοι εμπλέκονται στην εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες, από την πρωτοβάθμια έως την τριτοβάθμια. Αν διδάσκεις ή διδάσκεσαι, ανήκεις σε αυτή την κοινότητα.

  more-info
 • Επιχειρήσεις και Βιομηχανία
  Επιχειρήσεις και Βιομηχανία

  Από μεμονωμένους παρόχους και μικρομεσαίες επιχειρήσεις έως μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, αν η εταιρεία σας βασίζεται στην έρευνα και την καινοτομία, το προφίλ σας ταιριάζει με αυτή την ομάδα.

  more-info
 • Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών
  Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών

  Από άτομα έως οργανώσεις, ΜΚΟ ή διάφορα μέσα, η κοινωνία των πολιτών έχει διάφορα πρόσωπα, όλα από τα οποία είναι αναγκαία για τη διαμόρφωση της έρευνας και της καινοτομίας που χρειάζεται η κοινωνία μας.

  more-info

Ατζέντες Πολιτικής

 • Δεοντολογία
  Δεοντολογία

  Δεοντολογία που να επικεντρώνεται (1) στην ακεραιότητα της έρευνας: πρόληψη της μη αποδεκτής έρευνας και των ερευνητικών πρακτικών, και (2) στην επιστήμη και την κοινωνία: ηθικά αποδεκτές επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις.

  more-info
 • Ισότητα των φύλων
  Ισότητα των φύλων

  Η ισότητα των φύλων στο RRI σχετίζεται με την προώθηση ομάδων με ίσο αριθμό ανδρών και γυναικών, την εξασφάλιση ισορροπίας των φύλων στα όργανα λήψης αποφάσεων και τη σταθερή συμπερίληψη της διάστασης του φύλου στην έρευνα και την καινοτομία για τη βελτίωση της ποιότητας και της κοινωνικής συνάφειας των αποτελεσμάτων.

  more-info
 • Διακυβέρνηση
  Διακυβέρνηση

  Οι ρυθμίσεις διακυβέρνησης που οδηγούν σε αποδεκτές και επιθυμητές καταστάσεις στο μέλλον πρέπει (1) να είναι ισχυρές και προσαρμόσιμες στις απρόβλεπτες εξελίξεις της έρευνας και της καινοτομίας (διακυβέρνηση εκ των πραγμάτων), (2) να είναι αρκετά ενημερωμένες ώστε να ακολουθούν τις υφιστάμενες πρακτικές στην έρευνα και την καινοτομία (3) να μοιράζουν την ανάληψη ευθυνών μεταξύ όλων των δρώντων και να παρέχουν μέσα διακυβέρνησης ώστε να προωθούν πραγματικά αυτή την κοινή ευθύνη.

  more-info
 • Ανοικτή Πρόσβαση
  Ανοικτή Πρόσβαση

  Αντιμετωπίζει προβλήματα προσβασιμότητας στις επιστημονικές πληροφορίες και προβλήματα σχετικά με την ιδιοκτησία αυτών. Η ελεύθερη και έγκαιρη πρόσβαση στο επιστημονικό έργο ενδεχομένως να βελτιώσει την ποιότητα της επιστημονικής έρευνας και να διευκολύνει τη γρήγορη ανάπτυξη της καινοτομίας, τις εποικοδομητικές συνεργασίες μεταξύ συναδέλφων και τον παραγωγικό διάλογο με την κοινωνία των πολιτών.

  more-info
 • Συμμετοχή του Κοινού

  Η διαδικασία της έρευνας και της καινοτομίας είναι αποτέλεσμα συνεργασίας και εμπλέκει πολλούς δρώντες: όλοι οι κοινωνικοί φορείς (ερευνητές, πολίτες, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, η βιομηχανία, οι εκπαιδευτικοί, κ.λπ.) συνεργάζονται καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας έρευνας και καινοτομίας προκειμένου να εναρμονίσουν τα αποτελέσματα τους με τις αξίες, τις ανάγκες και τις προσδοκίες της ευρωπαϊκής κοινωνίας.

  more-info
 • Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών
  Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών

  Επικεντρώνεται (1) στην ενίσχυση της τρέχουσας εκπαιδευτικής διαδικασίας για να εφοδιάσει καλύτερα τους πολίτες με την απαραίτητη γνώση και τις δεξιότητες ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στη δημόσια συζήτηση σχετικά με την έρευνα και την καινοτομία και (2) στην αύξηση του αριθμού των ερευνητών (μέσω της προώθησης των επαγγελμάτων στο χώρο της επιστήμης).

  more-info

Από μεμονωμένους παρόχους και μικρομεσαίες επιχειρήσεις έως μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, αν η εταιρεία σας βασίζεται στην έρευνα και την καινοτομία, το προφίλ σας ταιριάζει με αυτή την ομάδα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Από άτομα έως οργανώσεις, ΜΚΟ ή διάφορα μέσα, η κοινωνία των πολιτών έχει διάφορα πρόσωπα, όλα από τα οποία είναι αναγκαία για τη διαμόρφωση της έρευνας και της καινοτομίας που χρειάζεται η κοινωνία μας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σε αυτή την ομάδα ανήκουν ερευνητές, φορείς καινοτομίας, διευθυντές έρευνας, στελέχη δημοσίων θεμάτων και επικοινωνίας και όλοι όσοι υποστηρίζουν τις διάφορες πτυχές του συστήματος έρευνας και καινοτομίας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σε αυτή την ομάδα ανήκουν όλοι όσοι διαμορφώνουν τον τρόπο εφαρμογής της έρευνας και της καινοτομίας στο δικό τους πεδίο επιρροής, από φορείς χρηματοδότησης, έως στελέχη χάραξης πολιτικής, διευθυντές/τριες ερευνητικών κέντρων και εκπρόσωποι επιστημονικών ή επαγγελματικών ενώσεων, σε ευρωπαϊκό, εθνικό ή τοπικό επίπεδο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σε αυτή την ομάδα ανήκουν δάσκαλοι, καθηγητές, μαθητές, φοιτητές, το προσωπικό μουσείων επιστήμης, οικογένειες και όλοι όσοι εμπλέκονται στην εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες, από την πρωτοβάθμια έως την τριτοβάθμια. Αν διδάσκεις ή διδάσκεσαι, ανήκεις σε αυτή την κοινότητα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αντιμετωπίζει προβλήματα προσβασιμότητας στις επιστημονικές πληροφορίες και προβλήματα σχετικά με την ιδιοκτησία αυτών. Η ελεύθερη και έγκαιρη πρόσβαση στο επιστημονικό έργο ενδεχομένως να βελτιώσει την ποιότητα της επιστημονικής έρευνας και να διευκολύνει τη γρήγορη ανάπτυξη της καινοτομίας, τις εποικοδομητικές συνεργασίες μεταξύ συναδέλφων και τον παραγωγικό διάλογο με την κοινωνία των πολιτών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Δεοντολογία που να επικεντρώνεται (1) στην ακεραιότητα της έρευνας: πρόληψη της μη αποδεκτής έρευνας και των ερευνητικών πρακτικών, και (2) στην επιστήμη και την κοινωνία: ηθικά αποδεκτές επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι ρυθμίσεις διακυβέρνησης που οδηγούν σε αποδεκτές και επιθυμητές καταστάσεις στο μέλλον πρέπει (1) να είναι ισχυρές και προσαρμόσιμες στις απρόβλεπτες εξελίξεις της έρευνας και της καινοτομίας (διακυβέρνηση εκ των πραγμάτων), (2) να είναι αρκετά ενημερωμένες ώστε να ακολουθούν τις υφιστάμενες πρακτικές στην έρευνα και την καινοτομία (3) να μοιράζουν την ανάληψη ευθυνών μεταξύ όλων των δρώντων και να παρέχουν μέσα διακυβέρνησης ώστε να προωθούν πραγματικά αυτή την κοινή ευθύνη.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Επικεντρώνεται (1) στην ενίσχυση της τρέχουσας εκπαιδευτικής διαδικασίας για να εφοδιάσει καλύτερα τους πολίτες με την απαραίτητη γνώση και τις δεξιότητες ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στη δημόσια συζήτηση σχετικά με την έρευνα και την καινοτομία και (2) στην αύξηση του αριθμού των ερευνητών (μέσω της προώθησης των επαγγελμάτων στο χώρο της επιστήμης).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η ισότητα των φύλων στο RRI σχετίζεται με την προώθηση ομάδων με ίσο αριθμό ανδρών και γυναικών, την εξασφάλιση ισορροπίας των φύλων στα όργανα λήψης αποφάσεων και τη σταθερή συμπερίληψη της διάστασης του φύλου στην έρευνα και την καινοτομία για τη βελτίωση της ποιότητας και της κοινωνικής συνάφειας των αποτελεσμάτων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η διαδικασία της έρευνας και της καινοτομίας είναι αποτέλεσμα συνεργασίας και εμπλέκει πολλούς δρώντες: όλοι οι κοινωνικοί φορείς (ερευνητές, πολίτες, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, η βιομηχανία, οι εκπαιδευτικοί, κ.λπ.) συνεργάζονται καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας έρευνας και καινοτομίας προκειμένου να εναρμονίσουν τα αποτελέσματα τους με τις αξίες, τις ανάγκες και τις προσδοκίες της ευρωπαϊκής κοινωνίας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ