Apartat principal

El projecte

RRI Tools: construint una relació millor entre la ciència i la societat

Europa vol fomentar una ciència i una tecnologia que resulti socialment desitjable, a més d'excel·lent: és essencial alinear els objectius dels processos d'investigació i innovació amb les necessitats i els valors de les societats que els recolzen. Actualment cal involucrar tota la societat en les decisions sobre el desenvolupament de la ciència i la tecnologia, de manera que tots puguem contribuir en el creixement intel·ligent, sostenible i inclusiu de les nostres societats. Això és el fonament de l'ambiciosa iniciativa de la Comissió Europea sobre investigació i innovació responsables (RRI), que es tracten com a una qüestió multidisciplinar a Horizon 2020, l'actual Programa marc per a la investigació i la innovació.

Dins d'aquest context, RRI Tools s'ha dissenyat per permetre que tots els actors puguin contribuir activament en la investigació i la innovació responsables. Finançat pel 7è Programa marc FP7 (2007-2013), l'objectiu final d' RRI Tools és desenvolupar un conjunt de recursos digitals per tal d'assessorar, formar, difondre i posar en pràctica l'RRI.

infografia

RRI Tools es porta a terme per part d’un consorci multidisciplinari format per 26 institucions que coordina la Fundació "la Caixa" (Espanya). Aquest consorci compta amb una experiència considerable en aspectes clau de l'RRI. El projecte es desenvolupa de manera col·laborativa i inclusiva per tal d'augmentar la creativitat i la propietat compartida del procés. Investigadors, societat civil, educadors, indústria i governants uneixen les seves forces a RRI Tools per treballar conjuntament en el disseny d'una millor relació entre la investigació i la innovació, d'una banda, i la societat, de l'altra.

S'han creat 19 centres nacionals o Hubs d'RRI per arribar als 30 països de la zona d'investigació que s'estén àmpliament per tota Europa. Els Hubs d'RRI s'encarreguen de la formació en l'ús d'aquestes eines, l'assessorament als governants en l'àmbit nacional i local, i la difusió del concepte de l'RRI. L'objectiu final és crear una comunitat de pràctica a nivell europeu que aplegui totes aquelles persones i organitzacions que siguin actives en aquesta nova visió del desenvolupament científic i social, i que puguin utilitzar i contribuir de manera constant en l'RRI Toolkit.

infografia

Go to others modules